A propo ili apropo – Kako se piše

Na pitanje da li se piše a propo ili apropo, jedini gramatički tačan odgovor je apropo. Zašto je to slučaj otkrivamo u daljem tekstu. 

Objašnjenje zašto se piše apropo

Apropo je pozajmljenica iz francuskog jezika, na kom glasi à propos. U francuskom jeziku ovaj izraz znači kada smo kod toga, u vezi sa tim, kad je o tome reč, te se i u srpskom jeziku koristi na isti način. 

Međutim, iako su u francuskom dve odvojene reči, u srpskom su srasle i čine jednu. 

Primeri upotrebe reči apropo 

  • Apropo teme o kojoj govorimo, dodao bih još nešto što nismo spomenuli. 
  • Imao je negativne komentare apropo informacija koje su slušali na seminaru. 
  • Nemam ništa da dodam apropo toga. 

Nakon što smo odgovorili na pitanje da li se piše a propo ili apropo, nadamo se da neće biti problema prilikom upotrebe. 

 

Podeli