Bez veze ili bezveze – Kako se piše

Odgovor na pravopisnu nedoumicu da li se piše bez veze ili bezveze, je da pravilan oblik glasi bez veze. Više o ovom priloškom izrazu u tekstu koji sledi. 

Objašnjenje zašto je pravilno bez veze 

Bez veze je priloški izraz, koji se sastoji od predloga bez i imenice veze i ima značenje: bez razloga, bez potrebe i slično. Kao takav, ovaj izraz je ustaljen, baš kao i način njegovog pisanja, te se uvek piše odvojeno. 

Primeri kada se koristi bez veze 

  • Bez veze sam ga zvala, ovo sam mogla i sama da uradim.
  • Marija se uvek nervira bez veze. 
  • Bez veze su došli ovoliko ranije. 

Treba obratiti pažnju da se pridevi bezvezan, bezvezna i bezvezno pišu spojeno. 

Nadamo se da smo okončali ovu jezičku nedoumicu, te da je sada upotreba oblika bez veze ili bezveze jasnija. 

 

Podeli