Da li ili dali – Kako se piše

Kod upotrebe oblika kao što su da li ili dali, gramatička ispravnost zavisi od konteksta rečenice. Dakle, ispravna su oba oblika, ali hajde da naučimo kada možemo pisati da li ili dali.

Objašnjenje kada se piše da li

U upitnim rečenicama, veznik “Da” se piše odvojeno od upitne rečce “Li” jer su u pitanju različite vrste reči. Različite vrste reči se nikada ne pišu spojeno.

Kada se piše da li – primeri

  • Da li si jela jutros?
  • Pošto ne znamo da li je on tamo, nema potrebe da idemo.

Objašnjenje kada se piše dali

“Dali” se piše sastavljeno isključivo ako re radi o jednoj reči, odnosno ukoliko se upotrebljava kao množina radnog glagolskog prideva “dati”.

  • On je dao, ona je dala, ono je dalo, mi smo dali… 

Podeli