Dijete ili djete – Kako se piše

Kada je reč o nedoumici da li se piše dijete ili djete, jedini ispravni odgovor je dijete. Zbog čega ijekavski oblik imenice dete zvuči ovako, otkrivamo u daljem tekstu. 

Objašnjenje zašto se piše dijete

Postoji pravilo prilikom kreiranja ijekavskih oblika, a ono glasi da ekavskom dugom e odgovara ijekavsko ije. Dakle, zato je imenica dete u ijekavici dijete. S druge strane, u množini imenice dete možemo primetiti suprotno: kratkom e odgovara je djeca, djeci, djecom. 

Evo još nekih primera kada se na dugo e dodaje ije: mlijeko, svijet, bezbijednost i slično. 

Nadamo se da smo razjasnili upotrebu oblika kao što su dijete ili djete, te da neće dolaziti do jezičkih nedoumica. 

 

Podeli