Dobro došli ili dobrodošli – Kako se piše

Kada  je reč o oblicima kao što su dobro došli ili dobrodošli, pravopis zavisi od konteksta rečenice u kojoj se pominju. Dakle, oba oblika su ispravna, ali je značenje ono što ih razlikuje. Evo kako pravilno upotrebiti ove oblike. 

Objašnjenje kada se piše dobro došli 

Dobro došli se piše odvojeno onda kada se koristi u kontekstu pozdrava pri dolasku gostiju. To je primer kada dobro došli predstavlja uzvik, a ovaj pozdrav obično prati otpozdrav “bolje vas našli”. 

Kada se piše dobro došli – primeri 

  • Dobro došli, dragi prijatelji.

Objašnjenje kada se piše dobrodošli

Dobrodošli se piše zajedno u 2 slučaja: kao imenski deo predikata: oni su dobrodošli, i kao pridev kojim se označava pogodan, koristan, onaj koji je došao u pravi čas

Kada se piše dobrodošli – primeri 

  • Novi članovi tima su uvek dobrodošli.
  • Tvoji prijatelji su dobrodošli kod nas. 

Nadamo se da je sada pravilno pisanje dobro došli ili dobrodošli razjašnjeno.

Podeli