Doćiću ili doći ću – Kako se piše

Jedini gramatički ispravni oblik u pisanju sa doćiću ili doći ću glasi – doći ću.

Objašnjenje zašto se piše doći ću

Kada se glagol u infinitivu završava na -ći, u futuru I će se uvek pisati odvojeno od pomoćnog glagola “Hteti” (ja ću, ti ćeš, mi ćemo…). U ovom slučaju, prosti glagolski oblik, futur I, ponaša se kao složeni glagolski oblik!

  • Doći: doći ću, doći ćemo, doći ćete…
  • Ući: ući ćemo, ući ćeš…

Objašnjenje kada se glagoli pišu spojeno

Kada se glagol u infinitivu završava na -ti, u futuru I glagol “Hteti” će se vek pisati spojeno sa glavnim glagolom. U tom slučaju, futur I zadržava svoj prosti oblik.

  • Sesti: sešću, sešćemo…
  • (Po)zvati: pozvaću, pozvaćemo…

Podeli