Ići ću ili ićiću – Kako se piše

Jedini gramatički ispravni oblik u pisanju sa doćiću ili doći ću glasi – ići ću.

Objašnjenje zašto se piše ići ću

Kada se glagoli u infinitivu završava na -ći, u futuru I će se uvek pisati odvojeno od pomoćnog glagola “Hteti” (ja ću, ti ćeš, mi ćemo…). U ovom slučaju, prosti glagolski oblik kao što je futur I ponaša se kao složeni glagolski oblik!

Srpski pravopis kao jedini jezički ispravan i gramatički tačan izraz između ići ću i ićiću, u pisanju priznaje samo odvojeni oblik!

  • Ići: ići ću, ići ćemo, ići ćete…
  • Doći: doći ćemo, doći ćeš…

Objašnjenje kada se glagoli pišu spojeno

Kada se glagol u infinitivu završava na -ti, u futuru I glagol “Hteti” će se vek pisati spojeno sa glavnim glagolom. U tom slučaju, futur I zadržava svoj prosti oblik.

  • Sesti: sešću, sešćemo…
  • (Po)zvati: pozvaću, pozvaćemo…

Podeli