Ionako ili i onako – Kako se piše

Kada je reč o oblicima kao što su ionako ili i onako, pravopis zavisi od konteksta u kome se nađu ovi oblici. Dakle, i jedno i drugo je pravilno, a evo i kada se pravilno upotrebljavaju.

Objašnjenje kada se piše ionako

Kada se napiše zajedno, ionako predstavlja prilog koji znači bez obzira na nešto, odnosno bez obzira na sve drugo, inače. U tom slučaju ovaj prilog može imati samo jedan oblik, i predstavlja nepromenljivu reč. 

Kada se piše ionako – primeri 

  • Nema veze što kasni, ionako sam znala da neće stići na vreme. 
  • Ne moraš da žuriš, ionako nećemo stići sve da završimo danas. 
  • Otići ću u kupovinu posle posla, ionako mi je usput. 

Objašnjenje kada se piše i onako

Napisano odvojeno, i onako se koristi u izrazima poput: i ovako i onako, a može se koristiti i u svom doslovnom značenju: možeš to uraditi i ovako (i na ovaj način). 

Nadamo se da je sada jasnija upotreba oblika ioanko ili i onako, te da više neće biti nedoumica. 

Podeli