Itekako ili i te kako – Kako se piše

Pravopis srpskog jezika nalaže da se između itekako ili i te kako, kao jedini gramatički ispravan i jezički pravilan postavio izraz koji se piše odvojeno – i te kako.

Objašnjenje zašto se piše i te kako

I te je spoj koj služi za isticanje i treba ga pisati odvojeno (od kako). Na ovaj spoj veznika i upitne zamenice se još uvek ne primenjuje moderno spajanje reči u pojedinačne izraze (kao što je slučaj za predlozima i prilozima).

  • Naučila sam, i te kako jesam!
  • I te kako ćeš čuti šta imam da kažem!

Podeli