Ja bih ili ja bi – Kako se piše

Jedini gramatički ispravni oblik u pisanju i izgovoru ja bih ili ja bi glasi (Ja) bih.

Objašnjenje zašto se piše ja bih

Kako je ispravno pisati, ja bih ili ja bi? Ili još češća jezička nedoumica, ja bi ili ja bih događa se veoma često budući da se u izgovoru glas “H” veoma često gubi (o čemu svedoče i mnoge druge reči poput (h)aljina, (h)leb i sl.).

Međutim, u obliku “Ja bih” radi se o ličnoj promeni glagola “Biti” u aoristu, odnosno prvom licu jednine aorista pomoćnog glagola “Biti”. 

  • Aorist glagola biti glasi: ja bih, ti bi; on bi, mi bismo, vi biste, oni bi.

Podeli