Jel ili je l – Kako se piše

Kod upotrebe oblika kao što su jel i je l, gramatička ispravnost zavisi od toga u kom obliku, kao i u kom kontekstu se upotrebljavaju ove reči. Dakle, koriste se oba oblika, a u daljem tekstu ćemo objasniti i na koji način. 

Objašnjenje kada se koristi jel’ 

Kada je reč o uzrečici odnosno uzviku jel’, jelte, jelda. Ono što je važno napomenuti je da bi jel’ trebalo pisati sa apostrofom. U ovom slučaju, jel’ nije deo konstrukcije za postavljanje pitanja, već se njime iskazuje potvrda govornika u tačnost određenog iskaza (zar ne, zar nije tako?)

Kada se koristi jel’ – primeri 

  • Jel’ važi?
  • Jel’ može?

Objašnjenje kada se koristi je l’

Kada se koristi kao upitna reč je li, da li (da l’) bi li, tada se upitna rečca je l’ piše odvojeno i u punom i u skraćenom obliku. Ona tada ima za cilj da konstruiše pitanje. 

Kada  se koristi je l’ – primeri 

  • Je l’ poznaješ ove ljude? 
  • Je l’ možeš da kupiš jabuke u prodavnici? 

Nadamo se da je sada jasnije koja je razlika između jel’ ili je l’. 

Podeli