Maskenbal ili maskembal – Kako se piše

Na pitanje da li je pravilno napisati maskenbal ili maskembal jedini tačan odgovor je maskenbal. U daljem tekstu pojašnjavamo zašto je ovo slučaj. 

Objašnjenje zašto se piše maskenbal 

Maskenbal je složenica koja dolazi iz nemačkog jezika i kojom se označava ples pod maskama. Takođe, ova imenica predstavlja odstupanje od glasovne promene jednačenje suglasnika po mestu izgovora. 

Naime, kada se konsonant n nalazi na kraju prvog dela složenice,a drugi deo počinje zvučnim b, odnosno bezvučnim p, odstupa se od glasovne promene kojom bi n trebalo da postane m (dvousneni konsonant kao b i p). 

Nadamo se da je sada odgovor na pitanje da li se piše maskenbal ili maskembal jasan, te da neće dolaziti do nedoumica prilikom upotrebe ove reči. 

Podeli