Na primer ili naprimer – Kako se piše

Kada je reč o pravopisnoj nedoumici da li se piše na primer ili naprimer, jedini pravilan izbor je na primer. Evo i zašto je ispravno napisati odvojeno.

Objašnjenje zašto se piše na primer 

Na primer predstavlja jedan od mnogobrojnih ustaljenih izraza u srpskom jeziku, koji je sastavljen od predloga na i imenice primer, i koristi se kako bi se dao primer za određenu temu o kojoj reč. 

Takođe, važno je napomenuti da se često koristi i skraćenica ovog izraza koja se pravilno piše npr. 

Nadamo se da je odgovor na pitanje da li napisati na primer ili naprimer sada jasan, te da neće biti zabune prilikom upotrebe ispravnog oblika.

 

Podeli