Nemoj ili ne moj – Kako se piše

Na pitanje da li je pravilno napisati nemoj ili ne moj, jedini tačan odgovor je da pravilan oblik glasi nemoj. Zašto se rečca ne piše spojeno sa glagolom u ovom slučaju otkrivamo u tekstu koji sledi. 

Zašto se piše nemoj?

Nemoj predstavlja izuzetak od gramatičkog pravila da se rečca ne piše odvojeno od glagola. Osim oblika nemoj, zajedno se pišu i neću, nemam, nisam. Sa ostalim glagolima rečca ne se piše odvojeno, kada je negacija u pitanju.

Primeri za to: ne vidim, ne razumem, ne čujem, itd. 

Nadamo se da je sada upotreba oblika kao što su nemoj ili ne moj znatno jasnija, te da se neće praviti greška pri korišćenju ovih reči. 

Podeli