Nijedan ili ni jedan – Kako se piše

Kod upotrebe oblika kao što su nijedan ili ni jedan, gramatička ispravnost zavisi od konteksta rečenice. Dakle, ispravna su oba oblika, ali hajde da naučimo kada možemo pisati nijedan ili nijedan.

Objašnjenje kada se piše nijedan

Da li ste znali da se izraz “nijedan” može tretirati i kao broj? U tom slučaju, vrsta reči je zamenica, i tom prilikom označava nulu, nikoga, ništa, nikad – piše se spojeno.

Kada se piše nijedan – primeri

  • Nisam pojela nijedan kolač.
  • Nijedan čovek nije besmrtan.
  • Nije mi se dopala nijedna pesma sa njegovog novog albuma.

Objašnjenje kada se piše ni jedan

Kada želimo da naglasimo da niko od dvojice (ili neke dve druge osobe) nije ništa uradio ili postigao, izraz pišemo odvojeno i uvek u paru.

Kada se piše u ni jedan – primeri

  • Ni jedan ni drugi nije uradio domaći.

“Ni” se piše odvojeno i sa predlozima:

  • Ni na trenutak nisam mogao da poverujem.
  • Ni sa jednim se nisam slagala.
  • Ni od jednog nisam ništa zatražio.

Podeli