Nimalo ili ni malo – Kako se piše

Kada je reč o upotrebi oblika kao što su nimalo ili ni malo, pravopis zavisi od konteksta u kome se nalaze. Dakle, oba oblika su ispravna, a evo i kada ih treba upotrebiti. 

Objašnjenje kada se piše nimalo 

Nimalo je prilog koji označava ni najmanje, ni u kojoj meri, uopšte ne i slično. Kao takav, uvek se piše spojeno i predstavlja nepromenljivu vrstu reči. 

Kada se piše nimalo – primeri 

  • Danas nemam nimalo vremena. 
  • Nisu ostavili nimalo hrane za životinje. 
  • Dala mu je nimalo lak zadatak. 

Objašnjenje kada se piše ni malo 

Ni malo se može pisati odvojeno jedino kao izraz ni malo ni mnogo. 

Nadamo se da je sada jasna upotreba oblika nimalo ili ni malo, te da neće biti zabune prilikom njihovog korišćenja.

Podeli