Nova godina ili nova godina – Kako se piše

Na pitanje da li se piše Nova godina ili nova godina, odgovor zavisi od konteksta u kome je ova sintagma spomenuta. Dakle, oba načina su tačna, a evo i u kojim situacijama. 

Objašnjenje kada se piše Nova godina 

Kada označava praznik koji slavimo 1. januara svake godine, Nova godina se piše velikim slovom. Bilo da nekom čestitamo, ili je navodimo kao praznik, koristićemo veliko slovo prilikom pisanja Nove godine. 

Kada se piše Nova godina – primeri 

  • Sreća Nova godina!
  • U tom restoranu organizuje se Nova godina za pamćenje.

Objašnjenje kada se piše nova godina 

Kada se misli na godinu koju dolazi, novu kalendarsku godinu u odnosu na onu staru, tada se nova godina piše malim slovom. 

Kada se piše nova godina – primeri

  • Srećom, nova godina nam obećava mnogo veći prihod u odnosu na ovu koju ostavljamo za nama. 

Još jedna važna napomena je da se pridev novogodišnji uvek piše malim slovom. 

Nadamo se da smo rešili pravopisnu nedoumicu kada se piše Nova godina, a kada nova godina. 

Podeli