Od kad ili otkad – Kako se piše

Kada je reč o upotrebi oblika kao što su od kad ili otkad oba oblika su gramatički ispravna, s tim što postoje manje razlike u značenju prilikom upotrebe. Kada treba koristiti koji oblik i na koji način otkrivamo u tekstu koji sledi. 

Objašenjenje kada se koristi od kad 

Od kad predstavlja rastavljeni oblik složenog priloga za vreme otkad, koji se upotrebljava onda kada želimo da naglasimo vremensku odrednicu u rečenici. 

Primer: Od kad više ne živiš tu?

Objašnjenje kada se koristi otkad 

Otkad predstavlja skraćeni oblik složenog priloga za vreme od kad. Ono što je važno napomenuti je da je do nastanka ovog priloga došlo glasovnom promenom jednačenja suglasnika po zvučnosti, čime je slovo D prešlo u slovo T, te se tako piše otkad a ne odkad. 

Primer: Otkad sam sa njim, mnogo sam srećnija u životu. 

Nadamo se da smo predočili upotrebu oblika od kad ili otkad. 

Podeli