Podceniti ili potceniti – Kako se piše

Na pitanje da li se piše podceniti ili potceniti jedini tačan odgovor je da pravilan oblik glasi potceniti. Zašto je ovo jedini pravi odgovor i do koje glasovne promene dolazi u ovom glagolu, objašnjavamo u daljem tekstu. 

Zašto je pravilno potceniti? 

Glagol potceniti je primer za glasovnu promenu jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kada se zvučno d nađe pored bezvučnog c, tada prelazi u svog bezvučnog parnjaka t,  zbog toga jedini pravilni oblik glasi potceniti. 

Slični primeri za ovu glasovnu promenu su: glatko, potpredsednik, potkategorija itd. 

Nadamo se da je sada upotreba oblika kao što su podceniti ili potceniti jasnija, te da neće dolaziti do jezičke nedoumice prilikom upotrebe tačnog oblika. 

 

Podeli