Podpisati ili potpisati – Kako se piše

Odgovor na pravopisnu nedoumicu da li se piše podpisati ili potpisati glasi da je jedini ispravan oblik potpisati. Detaljnije objašnjenje sledi u tekstu. 

Objašnjenje zašto se piše potpisati 

U glagolu potpisati dolazi do glasovne promene koja se naziva jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, prefiks pod- se dodaje na osnovu glagola pisati, tada se zvučni konsonant d pored bezvučnog p, pretvara u svog bezvučnog parnjaka p. Tako nastaje potpisati umesto podpisati. 

Primeri glasovne promene jednačenje suglasnika po zvučnosti 

Evo primera složenica koje su nastale istom glasovnom promenom:

potpredsednik, potkategorija, potpomoći i slično. 

Nadamo se da je sada upotreba oblika kao što su podpisati i potpisati jasnija. 

Podeli