Podpredsednik ili potpredsednik – Kako se piše

Na pitanje da li je pravilno napisati podpredsednik ili potpredsednik, jedini gramatički ispravan odgovor je potpredsednik. O kojoj glasovnoj promeni se radi, i zašto se baš ovako piše odgovaramo u tekstu koji sledi. 

Objašnjenje zašto se piše potpredsednik

U reči potpredsednik došlo je do glasovne promene jednačenje suglasnika po zvučnosti kada je zvučno d,  koje se nalazi u prefiksu pred-  u dodiru sa bezvučnim p u imenici predsednik, prešlo u svoj bezvučni parnjak t. 

To izgleda ovako: pod i predsednik = pot i predsednik = potpredsednik

Odstupanje od glasovne promene 

Interesatno je da u reči predsednik (koja čini osnovu reči potpredsednik) dolazi do odstupanja od glasovne promene jednačenje po zvučnosti.

Naime, zvučno d se nikada ne menja kada se nađe ispred bezvučnog s i š, kao što je to slučaj u reči predsednik.

Nakon što smo odgovorili na pitanje da li se piše podpredsednik ili potpredsednik, nadamo se da će upotreba biti jasnija. 

Podeli