Posle podne ili poslepodne – Kako se piše

Na pitanje da li je pravilno napisati posle podne ili poslepodne odgovor glasi da su oba oblika ispravna, i to u zavisnosti od konteksta. Evo više reči o tome. 

Objašnjenje kada se koristi poslepodne 

Napisano zajedno poslepodne predstavlja imenicu koja označava deo dana nakon podneva, pa sve do večernjih časova. Dakle, kada treba opisati taj deo dana, poslepodne se piše zajedno. 

Primeri kada se koristi poslepodne

  • U četvrtak ću biti zauzeta celo poslepodne.
  • Poslepodne mu je rezervisano za druženje sa porodicom. 

Objašnjenje kada se koristi posle podne 

Napisano odvojeno posle podne predstavlja prilošku odredbu za vreme. Tada je reč o konstrukciji predloga posle i imenice podne

Primeri kada se koristi posle podne 

  • Stići će kod mene posle podne. 
  • Možemo se naću posle podne. 

Verujemo da je jezička nedoumica da li se piše posle podne ili poslepodne sada rešena, te da će upotreba biti daleko lakša.

 

Podeli