Predstavlja ili pretstavlja – Kako se piše

Na pitanje da li se piše predstavlja ili pretstavlja, odgovor je da je jedini gramatički pravilni oblik predstavlja. 

Zašto je to slučaj otkrićemo u tekstu koji sledi. 

Objašnjenje zašto se piše predstavlja 

Reč predstavlja je odstupanje od glasovne promene jednačenje suglasnika po zvučnosti. Dakle, umesto da zvučno D, kada se nađe pored bezvučnog S postane bezvučno T, ovo pravilno se ne primenjuje.

Primeri izuzetaka od ovog jezičkog pravila su i: predsoblje, podsvest, predsednik, podstanica, podstanar i sl. 

Primeri glasovne promene jednačenje po zvučnosti 

Evo nekih primera reči koje su podlegle ovoj glasovnoj promeni:  glatko, potpredsednik, itd. 

Nadamo se da smo rešili pravopisnu nedoumicu da li se piše predstavlja ili pretstavlja, te da će upotreba ove reči biti daleko lakša. 

Podeli