Reći ću ili rećiću – Kako se piše

Na pitanje da li se piše reći ću ili rećiću, jedini gramatički ispravni način je napisati reći ću. 

O kom glagolskom vremenu je reč, i kako se koristi, predstavićemo u tekstu koji sledi. 

Objašnjenje zašto se piše reći ću 

Reći ću je prvo lice jednine futura I glagola reći. Ostali oblici ovog glagola u futuru glase: reći ću, reći ćeš, reći će, reći ćemo, reći ćete, reći će. 

  • Ako me budu pitali, reći ću istinu. 
  • Reći ću ti odmah da li mi se dopada. 
  • Reći ću ako mi bude previše teško. 

Dakle, glagol hteti se piše odvojeno od nenaglašenih oblika prezenta glagola i na taj način se formira složeni futur I, odnosno buduće vreme u srpskom jeziku. 

Glagoli koj ise završavaju na -ći imaju samo složen oblik futura I, odnosno kod njih se glagol hteti uvek odvaja. 

Nadamo se da smo rešili pravopisnu nedoumicu da li se piše reći ću ili rećiću, te da će sad upotreba ovog glagolskog oblika biti daleko lakša. 

Podeli