U napred ili unapred – Kako se piše

Kada je reč o upotrebi oblika kao što su u napred ili unapred, pravopis zavisi od konteksta iskaza. Dakle, u srpskom jeziku koriste se oba oblika, a kada je to slučaj objasnićemo u tekstu koji sledi. 

Objašnjenje kada se piše unapred 

Unapred je prilog koji znači pre nego što se desi nešto drugo, u pravcu kretanja, ubuduće. Kao takav predstavlja nepromenljivu vrstu reči i koristi se upravo kako bi naglasio navedeno značenje. 

Kada se koristi unapred – primeri 

  • Unapred smo se dogovorili da kupimo piće kad stignemo.
  • Nisu unapred razmišljali o posledicama. 

Objašnjenje kada se piše u napred 

U napred se piše na ovaj način isključivo onda kada treba da prenese svoje doslovno značenje. Ovakva upotreba je ređa u odnosu na prilog unapred. 

  • U napred navedenom tekstu. 

Nadamo se da smo rešili nedoumicu povodom toga da li se koristi u napred ili unapred, te da će sada upotreba ovih oblika biti lakša. 

Podeli