U pravu ili upravu – Kako se piše

Kod upotrebe oblika kao što su u pravu ili upravu, gramatička ispravnost zavisi od konteksta rečenice. Dakle, ispravna su oba oblika, ali hajde da naučimo kada možemo pisati u pravu ili upravu.

Objašnjenje kada se piše u pravu

Kada želite da kažete da neko ima pravo, da govori istinu – onda kažemo da je “U pravu”. Potpuno je neprihvatljivo pisanje bez odvajanja jer se time gubi osnovno značenje pojma “pravo” (pravda, istina).

Kada se piše u pravu – primeri

  • U pravu si, sada je mnogo jasnije.
  • Bila je u pravu sve vreme! Trebalo je da je slušam.

Objašnjenje kada se piše upravu

Spojeno pisanje u ovom slučaju dozvoljeno je samo u akuzativu imenice “uprava” – u značenju nadleštvo, kancelarija, ustanova i sl.

Kada se piše upravu – primeri

  • Posetiću upravu policije kako bih produžio pasoš.
  • Vodio sam psa u upravu za veterinu.

Podeli