Ukoliko ili u koliko – Kako se piše

Kada je reč o jezičkoj nedoumici da li se piše ukoliko ili u koliko, odgovor je da su i jedan i drugi oblik ispravni u zavisnosti od konteksta u kom su upotrebljeni. Kada se koristi koji oblik otkrivamo u daljem tekstu. 

Kada se piše ukoliko?

Napisano zajedno, ukoliko predstavlja veznik koji ima isto značenje kao ako. Dakle, ovaj veznik koristimo da izrazimo uslov da se nešto dogodi. 

Primeri kada se piše ukoliko

  • Ukoliko i sutra bude kasnio dobiće otkaz. 
  • Zvaću te sutra ukoliko se budem vratila. 
  • Ukoliko vreme bude lepo sutra, ići ćemo na bazene. 

Kada se piše u koliko? 

Kada se napiše odvojeno, u koliko ima doslovno značenje, kojim se postavalja određeno pitanje. 

Primeri kada se koristi u koliko

  • U koliko sati možeš da dođeš?
  • U koliko kutija će stati sve tvoje stvari? 

Nadamo se da je sada jasnije kada se koristi ukoliko ili u koliko, te da neće biti zabune prilikom upotrebe ova dva oblika. 

Podeli