Kamion ili kamijon – Kako se piše

Ako imate nedoumicu da li je pravilno napisati kamion ili kamijon, odgovor glasi: pravilno je kamion. Pojašnjenje zašto je tako naći ćete u nastavku teksta.

Objašnjenje zašto je pravilno kamion

Glas J ne piše se između glasova I i O, izuzev u slučajevima kada je J deo osnove. Kako reč kamion ne sadrži glas J u svojoj osnovi, opravdano je samo pisati kamion.

Nadamo se da više nemate dilemu u vezi sa pisanjem reči kamion, te da je ni u budućnosti neće biti.

Podeli