Knjigi ili knjizi – Kako se piše

Ukoliko se pitate da li se piše knjigi ili knjizi, tačan odgovor je: knjizi. Pojašnjenje zašto je tako naći ćete u redovima koji slede.

Objašnjenje zašto je pravilno knjizi

Reč knjiga je imenica ženskog roda u kojoj postoje uslovi za vršenje glasovne promene pod nazivom sibilarizacija. To je alternacija koja podrazumeva promenu glasova K, G i H u C, Z i S u određenim situacijama.

Kako se na kraju osnove nalazi glas G, a reč je o imenici ženskog roda, dolazi do sibilarizacije u dativu i lokativu jednine, pa je pravilan samo oblik knjizi.

Nadamo se da više nemate dilemu da li se piše knjigi ili knjizi, te da pisanje pravilnog oblika reči u budućnosti neće predstavljati problem.

Podeli