Milicin ili Miličin – Kako se piše

Na pitanje da li se piše Milicin ili Miličin, odgovor glasi: pravilno je Miličin. Pojašnjenje zašto je tako naći ćete u redovima koji slede.

Objašnjenje zašto je pravilno Miličin

Reč Milica je vlastita imenica ženskog roda. S obzirom na to da ima nastavak -ICA, prisvojni pridev od imena ovog tipa završava se na -IČIN, te je jedini pravilan oblik Miličin. Tako nastaju i prisvojni pridevi Zoričin, Dušičin, Maričin, Koštuničin i slični.

Nadamo se da vam je razjašnjena dilema da li se piše Milicin ili Miličin, te da neće biti problema sa pisanjem pravilnog oblika u budućnosti.

Podeli