Naći ću ili naćiću – Kako se piše

Na pitanje da li je pravilno napisati naći ću ili naćiću, jedini gramatički tačan odgovor je naći ću. Zašto je tako, otkrivamo u nastavku teksta.

Objašnjenje zašto se piše naći ću

Reč je o budućem vremenu, tj. futuru I glagola naći. Futur je složen glagolski oblik, a to znači da se sastoji od dva dela: enklitičkog (skraćenog) oblika pomoćnog glagola hteti i punoznačnog glagola u infinitivu. 

On može glasiti ovako: ja ću naći, ti ćeš naći, on će naći, mi ćemo naći, vi ćete naći, oni će naći.

Futur I od glagola koji imaju nastavak -ĆI može glasiti i ovako: naći ću, naći ćeš, naći će, naći ćemo, naći ćete, naći će.

U oba slučaja pomoćni glagol piše se odvojeno od punoznačnog.

Nadamo se da smo razrešili vašu dilemu da li se piše naći ću ili naćiću i da neće biti problema sa upotrebom ovog glagolskog oblika u budućnosti.

Podeli