Nadalje ili na dalje – Kako se piše

Na pitanje da li se piše nadalje ili na dalje, odgovor je: pravilno je nadalje. Da saznate zašto, pročitajte sledeće redove.

Objašnjenje zašto je pravilno nadalje

Reč nadalje je prilog, nastala je spajanjem dve reči (na+dalje), zbog čega se piše kao jedna leksema. Znači isto što i izrazi i dalje, posle toga, nakon toga, zatim i sl. Primer pravilne upotrebe ovog priloga:

I nadalje ćemo ovako komunicirati.

Nadamo se da više nemate nedoumicu da li se piše nadalje ili na dalje, te da ćete u budućnosti u pisanju koristiti samo ispravan oblik.

Podeli