Neformalno obrazovanje – šta podrazumeva i koliko je značajno za karijeru?

Neformalno obrazovanje se vrlo često provlači u svim razgovorima koji se tiču zaposlenja, studiranja, karijere i sličnih važnih pitanja. Za ovo postoji vrlo dobar razlog – neformalno obrazovanje je u današnje vreme ključ za uspeh, bilo da pretendujete na zaposlenje u perspektivnoj kompaniji ili planirate sopstveni biznis. 

Neformalno obrazovanje nema rok trajanja i bazira se na konceptu kontinuiranog obrazovanja koje može da traje čitav život, a koje nije opterećeno ispitnim rokovima i ocenama. Njegove efekte možete primetiti na radnom mestu, u svakodnevnoj komunikaciji, kao i u stavovima koje formirate prema svemu što vas okružuje. 

Studenti i neformalno obrazovanje

Neformalno obrazovanje se tako primenjuje uvek i svuda, a na vama je samo da iskoristite sve njegove benefite. U nastavku teksta objašnjavamo šta je to neformalno obrazovanje, po čemu se razlikuje od formalnog, koje su njegove prednosti i gde se ono stiče. Počećemo od toga da i samim iščitavanjem korisnih tekstova na temu karijere i obrazovanja stičete jedan vid neformalnog obrazovanja. U narednim redovima sledi više o tome. 

Neformalno i formalno obrazovanje – u čemu je razlika?

Da bismo definisali neformalno obrazovanje, moramo početi od formalnog. Pod pojmom formalnog obrazovanja su objedinjeni svi formalni oblici školovanja počevši od osnovnoškolskog, preko srednjoškoskog, do fakultetskog obrazovanja. 

Dakle, reč je o oblicima obrazovanja u visoko formalizovanoj strukturi – institucijama osnovanim i sertifikovanim od strane države, koji ispunjavaju određene kriterijume definisane zakonima iz oblasti obrazovanja. 

Formalan vid obrazovanja je nezaobilazan, barem kada je reč o nekim njegovim oblicima koji su zakonski obavezni. Polazeći od definicije formalnog obrazovanja, neformalno obrazovanje možemo smestiti van formalnog, odnosno školskog konteksta. 

Šta je neformalno obrazovanje?

Neformalno obrazovanje se odvija neformalo u institucijama, organizacijama ili manjim grupama. Bez obzira na to, ovakvo obrazovanje takođe poseduje određenu strukturu, plan i tempo učenja, kao i pravila prilagođena potrebama ciljne grupe. Pod neformalnim obrazovanjem se podrazumevaju kursevi, obuke, letnje škole, seminari i slični programi koji imaju edukativnu dimenziju, ali se odvijaju van formalnog obrazovnog okvira. 

Neformalno obrazovanje je fakultativno, i nijednim propisom nije obavezujuće za bilo koga. Završetak neformalnog obrazovanja se obično završava dodelom sertifikata koji takođe nisu u vezi sa formalnim sistemom obrazovanja. 

Važnost neformalnog obrazovanja

Važnost neformalnog obrazovanja je neprikosnovena u 21. veku. Ako govorimo o obrazovnom sistemu u Srbiji, njegov značaj proizilazi iz činjenice da formalno obrazovanje ne zadovoljava sve potrebe radnih mesta na koje diplomci odlaze po završetku fakulteta ili srednje škole. Većini njih nedostaje praktično iskustvo i dodatna znanja i veštine, koje se stiču upravo kroz neformalno obrazovanje. 

Neformalno obrazovanje i zaposlenje su povezani na mnogo načina, naročito ukoliko je reč o prvom poslu gde svojom radnom biografijom i znanjima i veštinama sadržanim u njoj, treba da se dokažete pred budućim poslodavcem. 

Student i neformalno obrazovanje

Znanja i veštine nasuprot diplomi? 

Fakulteti, naročito oni društvenog usmerenja, često se opisuju kao mesta gde se usvaja široka teorija bez praktične podloge na kojoj bi mogla da se primeni. Zbog toga se uglavnom studenti ovakvih fakulteta odlučuju na niz programa neformalnog obrazovanja, kojim stiču dodatna znanja i veštine, korisna za dalji napredak u poslovnom svetu. 

Neformalno obrazovanje i posao su neodvojivi delovi jedne celine, budući da su na radnom mestu često korisnija znanja stečena na kursevima i obukama za programe, jezike ili neke druge veštine, nego suvoparne teorije koje pamtimo sa fakulteta. 

Ipak, najbolji pristup podrazumeva simbiozu formalnog i neformalnog obrazovanja, jer se teorijsko znanje stečeno na fakultetu odlično uklapa sa veštinama dobijenim neformalnim obrazovanjem, pa ova dva tipa predstavljaju najbolju kombinaciju za koju možete da se odlučite. 

Iako je neformalno obrazovanje izuzetno cenjeno, treba istaći i to da oglasi za konkursi za posao i dalje smatraju vrlo važnim stepen formalnog obrazovanja, zbog čega fakultetsku diplomu ne bi trebalo zanemariti. 

Kako uskladiti formalno i neformalno obrazovanje?

Na osnovu prethodno pročitanog, verovatno se pitate da li ova dva vida obrazovanja mogu jedan bez drugog, i za koji bi trebalo da se odlučite ako birate? 

Odgovor na ovo pitanje počinje od posla kojim nameravate da se bavite. Veliki broj zanimanja zahteva formalno obrazovanje, pa ukoliko su vaša interesovanja tokom srednje škole i upisa na fakultet usmerena ka medicini, elektrotehnici, inženjerstvu i prirodnim naukama uopše, formalno obrazovanje bi trebalo da vam bude apsolutni prioritet. 

Ipak, ukoliko ste skloni informacionim tehnologijama, stranim jezicima, menadžmentu, ljudskim resursima i tzv. “novim” zanimanjima, trebalo bi da obratite pažnju na niz opcija neformalnog obrazovanja koje će vam pružiti odlično znanje iz ovih oblasti, u odnosu na fakultete. 

Iako ne savetujemo zaobilaženje fakulteta zbog važnosti same fakultetske diplome, preporuka je da se neformalno obrazovanje uvrsti u svakodnevicu na najvećem mogućem nivou. Osim što ćete savladati konkretna znanja i veštine, vaša komunikacija sa budućim poslodavcem i okruženjem u kome se krećete, biće na znatno višem nivou zbog svega čemu vas neformalno obrazovanje uči. 

Informalno obrazovanje – nesvesno učenje

Informalno obrazovanje je važan deo neformalnog obrazovanja, koji se ne odnosi na učenjem stečena znanja i veštine, već na iskustvene doživljaje koji nam usađuju nove obrasce ponašanja i dublje stavove o raznim stvarima. Informalno obrazovanje se stiče redovnim praćenjem medija, obilaskom konferencija i seminara, razmjenom iskustava i slično tome. 

Između neformalnog i informalnog obrazovanja postoji tanka, ali vidljiva razlika. Dok je neformalno obrazovanje svesno i ciljano, informalno obrazovanje je nenamerno. Ono se opisuje kao nesistematično učenje u svakodnevnim situacijama, bez plana i programa. 

Informalno obrazovanje se razvija iz iskustva koje stičemo u okruženju, i odlično se upotpunjava sa veštinama koje crpimo iz neformalnog obrazovanja, odnosno odličnom teorijskom podlogom koju stičemo u okviru formalnog obrazovanja. 

Gde steći neformalno obrazovanje?

Neformalno obrazovanje je sastavni deo napredovanjai usavršavanja u 21. veku, a to znači da je dostupno baš uvek i svuda. Internet je prepun korisnih, edukativnih platformi koje nude kurseve, obuke i slične pakete za razne oblasti, pa tako možete naučiti strani jezik, savladati kurs marketinga ili osnove programiranja sedeći za računarom u svojoj sobi. 

Osim toga, veliki broj organizacija i ustanova nudi raznovrsne programe obuka, pa gotovo svaki grad nudi mogućnost neformalnog obrazovanja u takvim asocijacijama. Značaj neformalnog obrazovanja je i u tome da ga možete sticati tokom celog života, bez obzira na godine, stepen obrazovanja ili bilo koji drugi kriterijum. 

Neformalno obrazovanje i karijera su vrlo usko povezani, zbog čega su sva dodatna znanja i veštine gotovo sigurna ulaznica u svet posla kojim želite da se bavite. Zaposlenje, karijera ili čak posao od kuće su bazirani na onome što zaista umete da uradite, pa iskoristite sve mogućnosti koje neformalno obrazovanje pruža – rezultati su neminovni!

Podeli