Podaci ili podatci – Kako se piše

Na pitanje da li se piše podaci ili podatci, odgovor glasi: pravilno je podaci. U nastavku teksta otkrivamo zašto je tako. 

Objašnjenje zašto je pravilno podaci

Reč podatak je imenica muškog roda, u čijim pojedinim oblicima dolazi najpre do  glasovne promene koja se zove nepostojano A. To je promena prilikom koje se vokal A pojavljuje u određenim oblicima reči, a u određenim se gubi (uporediti podatAk sa podaci).

Paralelno sa njom dolazi do glasovne promene pod nazivom sibilarizacija (glasovi K, G i H prelaze u C, Z i S u određenom glasovnom okruženju), te dobijamo oblik podatci.

Poslednja u nizu jeste alternacija gubljenje suglasnika. Ova promena podrazumeva da se suglasnici T i D gube kada se nađu ispred C, Č, Ć, Đ i Dž. Razlog zašto se to dešava jeste u tome što reč podatci sadrži afrikatu C, koja se sastoji od glasova T i S (podatci > podattsi > podaci), te se suvišno T gubi, a T i S ponovo daju C. Stoga je jedini pravilan oblik podaci.

Promena ove reči po padežima u množini glasi: podaci, podataka, podacima, podatke, podaci, podacima, podacima.

Nadamo se da vam je razjašnjena dilema da li se piše podaci ili podatci, te da neće biti problema sa pisanjem pravilnog oblika u budućnosti.

Podeli