Pretci ili preci – Kako se piše

Na pitanje da li se piše pretci ili preci, odgovor glasi: pravilno je preci. Objašnjenje sledi u nastavku.

Objašnjenje zašto je pravilno preci

Reč predak je imenica muškog roda, u čijim pojedinim oblicima dolazi  do niza glasovnih promena. Prva glasovna promena je nepostojano A, prilikom koje se vokal A pojavljuje u određenim oblicima reči, a u određenim se gubi (predAk – preci).

Zatim dolazi do sibilarizacije (glasovi K, G i H prelaze u C, Z i S u određenom glasovnom okruženju), te dobijamo oblik predci.

Dalje, dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, glasovne promene prilikom koje se prvi suglasnik od dva jednači prema drugom po zvučnosti, te je oblik koji dobijamo nakon vršenja ove promene pretci.

Poslednja u nizu jeste alternacija gubljenje suglasnika. Ova promena podrazumeva da se suglasnici T i D gube kada se nađu ispred C, Č, Ć, Đ i Dž. Razlog zašto se to dešava jeste u tome što reč pretci sadrži afrikatu C, koja se sastoji od glasova T i S (pretci > prettsi > preci), te se suvišno T gubi, a T i S ponovo daju C. Stoga je jedini pravilan oblik preci.

Promena ove reči po padežima u množini glasi: preci, predaka, precima, pretke, preci, precima, precima.

Nadamo se da vam je razjašnjena dilema da li se piše pretci ili preci, te da neće biti problema sa pisanjem pravilnog oblika u budućnosti.

Podeli