Prirodno-matematički fakultet – PMF

Od 20. decembra 1873. na Velikoj školi je osnovana prva Katedra za matematiku na tadašnjem prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakulteta i ovaj datum Prirodno matematički fakultet (PMF) obeležava dan Dan Fakulteta.

matematika

Sve do 1947. se prirodne nauke i matematika razvijaju u okviru Filozofskog fakulteta kada konačno Prirodno-matematički odsek Filozofskog prerasta u samostalan Prirodno-matematički fakultet – PMF. Status samostalne ustanove u sastavu Univerziteta u Beogradu dobija 1995.

Sa diplomom ovog fakulteta zapošljavanje vam je skoro zagarantovano odmah, jer u bilo kojoj oblasti i na nižim godinama studija imate već dovoljno iskustva i aktivnosti za rad u praksi. Matematičari su jedni od retkih koji su u poziciji da „ posao traži njih“ . Oblasti zapošljavanja su bezbrojne, a evo nekoliko : prosveta, banke, investicioni fondovi, osiguravajuća društva, statistički zavodi, naučnoistraživačke organizacije, industrija, telekomunikacije.

ORGANIZACIONE JEDINICE PMF-a

Katedre koje postoje u okviru ovog fakulteta:

 • Katedra za algebru i matematičku logiku
 • Katedra za astronomiju
 • Katedra za verovatnoću i statistiku
 • Katedra za geometriju
 • Katedra za diferencijalne jednačine
 • Katedra za računarstvo i informatiku
 • Katedra za kompleksnu analizu
 • Katedra za mehaniku
 • Katedra za numeričku matematiku i optimizaciju
 • Katedra za matematičku analizu
 • Katedra za realnu i funkcionalnu analizu
 • Katedra za metodiku nastave
 • Katedra za topologiju.

Računarska laboratorija Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao posebna jedinica postoji od 1994. ona pruža usluge nastavnom i nenastavnom osoblju i studentima fakulteta u cilju kvalitetnijeg rada na projektima.

STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIČKOG FAKULTETA

Fakultet organizuje osnovne, master i doktorske akademske studije za tri smera:

 • Matematika
 • Informatika
 • Astronomija
 • Astrofizika

Osnovne akademske studije (4 godine)

 • Studijski program Matematika
  • Trajanje: 4 godine – 8 semestara – 240 ESPB bodova
  • Stečeno zvanje: diplomirani matematičar
  • Moduli u okviru matematičkog smera:
   • Profesor matematike i računarstva
   • Teorijska matematika i primene
   • Računarstvo i informatika
   • Primenjena matematika
   • Statistika
   • Aktuarska i finansijska matematika
 • Studijski program astronomija i astrofizika
  • Trajanje studija: 4 godine – 8 semestara – 240 ESPB;
  • Stečeno zvanje: diplomirani astronom
  • Moduli u okviru smera astronomija i astrofizika:
   • Astrofizika
   • Astroinformatika
 • Studijski program Informatika
  • Trajanje studija: 4 godine – 8 semestara – 240 ESPB bodova
  • Stečeno zvanje: diplomirani informatičar

Master studije na PMF-u 

 • Master studijski program Matematika
  • Trajanje studija: 1 godina – 2 semestra – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: master matematičar
  • Moduli master programa Matematike:
   • Profesor matematike i računarstva
   • Reorijska matematika i primene
   • Računarstvo i informatika
   • Primenjena matematika
   • Statistika
   • Aktuarska i finansijska matematika
 • Master studijski program Astronomija i astrofizika :
  • Trajanje studija: 1 godina – 2 semestra – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: Master astronom
  • Moduli:
   • Astrofizika
 • Studijski program Informatika
  • Trajanje studija: 2 godine – 4 semestra – 120 ESPB bodovi
  • Stečeno zvanje: Master informatičar

Doktorske studije PMF

 • Doktorski studijski program Matematika
  • Trajanje studija: 3 godine – 6 semestara – 180 ESPB
  • Naučni naziv: Doktor nauka- matematičke nauke
 • Doktorski studijski program Informatika
  • Trajanje studija: 3 godine – 6 semestara – 180 ESPB
  • Naučni naziv:  Doktor nauka- informatičke nauke
 • Doktorski studijski program Astronomija i astrofizika
  • Trajanje studija: 3 godine – 6 semestara – 180 ESPB
  • Naučni naziv: Doktor nauka- astronomske nauke

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI ZA UPIS NA PMF

Osnovne akademske studije

Uslovi za konkurs: srednja četvorogodišnja školaPrijemni ispit se polaže iz matematike.

Broj mesta:

 • Matematika:
  • budžet 205
  • samofinansiranje 45;
 • Informatika:
  • budžet 79
  • samofinansiranje 41;
 • Astronomija:
  • budžet 20
  • samofinansiranje 5;

Master studije

Uslovi za konkurs:

 • Završene osnovne akademske studije od 240 ESPB bodova
 • Prosečna ocena sa studiranja
 • Dužina studiranja
 • Prijemni ispit: obim i sadržaj prijemnog zavisi od studijskog programa i modula za koji se konkuriše. Rangiranje zasebno za svaki program.

Doktorske studije PMF upis

Uslovi za konkurs:

 • Završene master akademske ili integrisane studije sa najmanje 300 ESPB
 • Prosečna ocena najmanje 8

ŠKOLARINA

Osnovne akademske studije

 • Školarina iznosi: 120.000 RSD za modul profesor matematike i računarstva, za sve ostale 129.000 RSD;
 • Za strane državljane školarina iznosi: 3.500 evra;

Master akademske studije

 • Školarina iznosi: 165.000 RSD za modul profesor matematike i računarstva, za sve ostale 129.000 RSD;
 • Za strane državljane školarina iznosi: 4.000 evra;

Doktorske studije

 • Školarina iznosi: 198.000 RSD za modul profesor matematike i računarstva, za sve ostale 129.000 RSD;
 • Za strane državljane školarina iznosi: 4.500 evra;
slika


KONTAKT
Adresa: Studentski trg 16, Beograd
Telefon: 011/202-78-01
Website: www.matf.bg.ac.rs
Email: matf@matf.bg.ac.rs

Podeli