Rekao ili reko – Kako se piše

Na pitanje da li je pravilno rekao ili reko odgovor glasi: pravilno je rekao. Pojašnjenje zašto je tako pročitajte u ostatku teksta.

Objašnjenje zašto je pravilno rekao

Glagoli tpa reći, ići, naći, maći, kupovati i sl. imaju muški rod jednine radnog glagolskog prideva koji glasi: rekao, išao, našao, makao, kupovao. U pojedinim krajevima Srbije uočajeno je da se govori reko, išo, našo, mako, kupovo, što je nepravilno. 

Nadamo se da više nemate dilemu da li se piše rekao ili reko, te da ni nadalje nećete biti u zabuni kada treba da upotrebite pravilan oblik ove reči.

Podeli