Skalpel ili skalper – Kako se piše

Ako se pitate da li se piše i izgovara skalpel ili skalper, odgovor glasi: pravilno je skalpel. Obrazloženje zašto je tako pročitajte u redovima koji slede.

Objašnjenje zašto se piše skalpel

Reč skalpel latinskog je porekla i u njemu glasi scalpellum, a označava veoma oštar nož koji se koristi u hirurgiji. Jedna od najčešćih jezičkih grešaka jeste pisati i govoriti skalper umesto pravilnog skalpel.

Nadamo se da smo razjasnili vašu dilemu da li se piše skalpel ili skalper, te da nećete imati nedoumicu u vezi sa pisanjem pravilnog oblika ove reči u budućnosti.

Podeli