Tehnološko-metalurški fakultet – TMF

Tehnološko – metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu (TMF) osnovan je 1967. godine.

maxresdefault

 

Ova institucija je najstarija i najviša obrazovna institucija u oblasti hemijskih tehnologija u našoj zemlji.

Rudarsko geološki fakultet u Beogradu organizuje i realizuje studije u oblasti hemijskih tehnologija, a u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka.

ORGANIZACIONA STRUKTURA FAKULTETA

U okviru fakulteta postoji 17 katedri.

Katedre su osnovne nastavno-naučne jedinice čiji je zadatak da koordiniraju nastavni i naučni rad u okviru oblasti:

 • Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta
 • Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju
 • Katedra za društvene nauke
 • Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju
 • Katedra za grafičko inženjerstvo
 • Katedra za hemijsko inženjerstvo
 • Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Katedra za konstrukcione i specijalne materijale
 • Katedra za matematičke nauke
 • Katedra za metalurško inženjerstvo
 • Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju
 • Katedra za opšte tehničke nauke
 • Katedra za opštu i neorgansku hemiju
 • Katedra za organsku hemijsku tehnologiju
 • Katedra za organsku hemiju
 • Katedra za tehničku fiziku
 • Katedra za tekstilno inženjerstvo

STUDIJSKI PROGRAMI NA TMF-u

Osnovne akademske studije

 • Hemijsko inženjerstvo
  • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: /
  • Moduli:
   • Hemijsko procesno inženjerstvo
   • Organska hemijska tehnologija
   • Polimerno inženjerstvo
   • Farmaceutsko inženjerstvo
   • Neorganska hemijska tehnologija
   • Kontrola kvaliteta
   • Elektrohemijsko inženjerstvo
 • Inženjerstvo materijala
  • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: /
  • Moduli:
   • Inženjerstvo materijala
   • Grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža
 • Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
  • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: /
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
  • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: /
 • Metalurško inženjerstvo
  • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: /
 • Tekstilna tehnologija
  • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: /
  • Moduli:
   • Tehnologija i dizajn tekstila i odeće
   • Hemijska tehnologija tekstilnih materijala i proizvoda (180 ESPB)

Master akademske studije

 • Hemijsko inženjerstvo
  • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: /
  • Moduli:
   • Procesno hemijsko inženjerstvo
   • Organska hemijska tehnologija
   • Polimerno inženjerstvo
   • Farmaceutsko inženjerstvo
   • Neorganska hemijska tehnologija
   • Kontrola kvaliteta
   • Elektrohemijsko inženjerstvo
 • Inženjerstvo materijala
  • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: /
 • Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
  • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: /
  • Moduli:
   • Biohemijsko inženjerstvo
   • Prehrambena biotehnologija
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
  • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: /
 • Metalurško inženjerstvo
  • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: /
 • Tekstilna tehnologija
  • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: /

 Doktorske akademske studije

 • Trajanje studija: 3 godina – 180 ESPB
 • Stečeno zvanje: /
 • Studijski programi:
  • Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
  • Hemija
  • Hemijsko inženjerstvo
  • Inženjerstvo zaštite životne sredine
  • Inženjerstvo materijala
  • Metalurško inženjerstvo
  • Tekstilno inženjerstvo

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI ZA UPIS

Osnovne akademske studije

Uslov za upis na osnovne akademske studije je završena četvorogodišnja srednja škola.

Na prijemnom ispitu polaže se test iz matematike ili fizike ili hemije na kom je moguće osvojiti maksimalno 60 bodova. Na fakultetu se organizuje pripremna nastava za prijemni ispit.

Broj raspoloživih mesta 

 • budžet: 280
 • samofinansiranje: 120

Master akademske studije

Diplomske akademske studije geodezije mogu upisati svi svršeni studenti osnovnih akademskih studija sa ostvarenih 240 ESPB.

Broj raspoloživih mesta

 • budžet: /
 • samofinansiranje: /

Doktorske studije

Pravo upisa na doktorske studije TMF-a imaju svi kandidati koji su završili osnovne i master akademske studije i ostvarili 300 ESPB i kojima je prosečna ocena sa osnovnih i master studija 8.

Broj raspoloživih mesta

 • budžet: /
 • samofinansiranje: /

ŠKOLARINA

Osnovne akademske studije

 • Školarina za državljane Republike Srbije: 50.000 RSD
 • Školarina za strane državljane: 1200 €

Master akademske studije

 • Školarina za državljane republike Srbije: /
 • Školarina za strane državljane: /

Doktorske studije

 • Školarina za državljane Republike Srbije: 90.000 RSD
 • Školarina za strane državljane: /

 

slika


KONTAKT
Adresa: Karnegijeva 4, Beograd
Telefon: +381 11 3370 460 (studenstka služba)
Website: www.tmf.bg.ac.rs
Email: tmf@tmf.bg.ac.rs

 

Podeli