Terasa ili tarasa – Kako se piše

Na pitanje da li se piše terasa ili tarasa odgovor glasi: piše se terasa. Pojašnjenje zašto je tako nađite u redovima koji slede.

Objašnjenje zašto je pravilno terasa

Reč terasa potiče od latinske reči terra (što znači zemlja). Sama reč terasa prvi put se nalazi u staroprovansalskom jeziku, onom koji se govorio na jugu Francuske u periodu između 10. i 15. veka, a u njemu glasi: terrassa.

Iz staroprovansalskog je prešla i u francuski i nemački, u kojima glasi terrasse. Kao što vidimo, i u standardnom srpskom jeziku zvuči približno: terasa, s tim što ne sadrži udvojene suglasnike jer oni i nisu uobičajeni za srpski jezik.

Nadamo se da više nemate dilemu da li se piše terasa ili tarasa, te da nećete imati problem sa pisanjem ove reči u budućnosti.

Podeli