Uopšte ili u opšte – Kako se piše

Ukoliko se pitate da li je pravilno napisati uopšte ili u opšte, odgovor glasi: pravilno je oboje u različitim kontekstima. Pojašnjenje zašto je tako naći ćete u redovima koji slede.

Objašnjenje zašto je ispavno uopšte

Reč uopšte je po svojoj vrsti prilog, stoga se piše kao jedna reč. Označava nešto u celini ili uglavnom.

Primeri pravilne upotrebe priloga uopšte:

Oni nas uopšte nisu primetili.

Uopšte se nisam snašla na tom zadatku.

Objašnjenje zašto je ispravno u opšte

Kada koristimo pridev opšti u sledećim oblicima, pisaćemo u opšte:

  • pridev opšti u akuzativu muškog roda množine:

U opšte poslove spada i održavanje prostora.

  • pridev opšti u akuzativu srednjeg roda jednine: 

U opšte obrazovanje spada i poznavanje umetnosti.

  • pridev opšti u akuzativu ženskog roda množine: 

U opšte karakteristike spada i boja kose.

Nadamo se da vam je razjašnjena dilema da li se piše uopšte ili u opšte, te da više nećete imati nedoumice u vezi sa pravilnom upotrebom ovih oblika.

Podeli