Vaza ili vazna – Kako se piše

Ako je vaša dilema da li se piše vaza ili vazna, odgovor je: piše se vaza. Da saznate zašto je tako, obratite pažnju na sledeće redove.

Objašnjenje zašto je pravilno samo vaza

Reč vaza je stranog porekla, koja se u egleskom, francuskom i nemačkom jeziku piše vase, a u latinskom vas. U pitanju je posuda u kojoj može stajati cveće, voće ili može služiti samo kao ukras. Jedino pravilno je reći i pisati vaza, dok je oblik vazna nepravilan.

Nadamo se da više nemate dilemu da li se piše vaza ili vazna, te da ćete u budućnosti koristiti samo pravilan oblik ove reči.

Podeli