Zadaci ili zadatci – Kako se piše

Na pitanje da li se piše zadaci ili zadatci, odgovor glasi: pravilno je zadaci. U nastavku teksta ćemo objasniti i zašto.

Objašnjenje zašto je pravilno zadaci

Reč zadatak je imenica muškog roda, u čijim pojedinim oblicima dolazi  do glasovne promene nepostojano A. To je promena prilikom koje se vokal A pojavljuje u određenim oblicima reči, a u određenim se gubi ( zadatAk sa zadaci).

Takođe, u ovoj reči dolazi  i do glasovne promene sibilarizacija (glasovi K, G i H prelaze u C, Z i S u određenom glasovnom okruženju), te dobijamo oblik zadatci.

Poslednja glasovna promena koja se dešava je gubljenje suglasnika. Ova promena podrazumeva da se suglasnici T i D gube kada se nađu ispred C, Č, Ć, Đ i Dž. Razlog zašto se to dešava jeste u tome što reč zadatci sadrži afrikatu C, koja se sastoji od glasova T i S (zadatci > zadattsi > zadaci), te se suvišno T gubi, a T i S ponovo daju C. Stoga je jedini pravilan oblik zadaci.

Promena ove reči po padežima u množini glasi: zadaci, zadataka, zadacima, zadatke, zadaci, zadacima, zadacima.

Nadamo se da smo razjasnili dilemu da li se piše zadaci ili zadatci, te da neće biti problema sa pisanjem pravilnog oblika u budućnosti.

Podeli