Zavisan ili zavistan – Kako se piše

Ukoliko se dvoumite da li je ispravno pisati i reći zavisan ili zavistan, tačan odgovor je: pravilno je oboje u različitim situacijama. Obrazloženje zašto su oba oblika pravilna saznajte u narednim redovima.

Objašnjenje zašto je pravilno zavisan

Reč zavisan, po svojoj vrsti pridev, nastala je od glagola zavisiti, a ima značenje nesamostalan. Primer pravilne upotrebe ove reči:

Još uvek je zavisan od svojih.

Objašnjenje zašto je pravilno zavistan

Reč zavistan, po svojoj vrsti pridev, nastala je od imenice zavist, a sinonim je reči zavidan, zavidljiv, označava svojstvo osobe da gaji neprijateljska osećanja prema uspehu i napretku druge osobe. Primer pravilne upotrebe ove reči:

Taj zavistan čovek nas je sve vreme podozrivo posmatrao.

Nadamo se da više nemate dilemu kada da koristite reč zavisan, a kada reč zavistan, te da ni u budućnosti nećete imati problem da ih pravilno upotrebite.

Podeli