Žitije svetog Simeona (odlomci) – sveti Sava

I Otac se obraća sinu i daje mu savete za dalji život:
– da se kloni zlih ljudi
– da uvek ukazuje na pravdu
– da ne skreće sa Božjeg puta
– da ne zaboravi roditeljske savete i da se ne meša sa bezumnima
– da ne pokušava da menja zle ljude već da se posveti pravednima

II Opraštanje sa sinom – otac rečima pokazuje koliko voli sina govori da će se naći na onom svetu. Sin ne skriva suze i pokazuje veliku ljubav prema ocu.

III Pripreme za smrt – Traži da se položi na rogozinu, da mu stavi kamen pod glavu i da mu donese ikonu Bogorodice. Sedam dana nije jeo ni pio, samo se pričešćivao.

IV Blagoslov

Podeli