Adam Smit

Bio je Englez. Izvršio je sistematizaciju svih ekonomskih znanja do tada. 1776. Godine napisao je delo ,,Istraživanje o prirodi i bogatstvu naroda„. Objasnio je princip rada manufakturnih radionica. Tvrdio je da je radna snaga jedini činilac proizvodnje. Jedini element tržišta koji je poznavao bila je ponuda. Dao je teoriju apsolutnih prednosti ili vrednosti. Tvrdio je da radna snaga kao činilac proizvodnje nije mobilna izmedju zemalja. Teorija apsolutnih prednosti ili vrednosti bazirala se na tome da zemlja treba da uvozi iz inostranstva proizvode koji su jeftiniji od domačih (najjeftiniji u svetu), a da izvozi robu koja se proizvodi po najnižim troškovima (najniže cene u svetu).

Nedostaci ove teorije: Ova teorija je jednostavna i zagovara razvoj spoljne trgovine koja se bazira samo na prirodnim prednostima. Ova teorija smatra da je specijalizacija moguća samo ukoliko zemlja poseduje apsolutne vrednosti. Adam Smit je bio pristalica liberalizma.

Podeli