Projekat „Konsultanska kuća“

Studiraš marketing, menadžment ili odnose s javnošću? Želiš da napraviš razliku i pozitivno utičeš na društvo?

Medjunarodno udruženje za razvoj (IDA)

Medjunarodno udruženje za razvoj počelo je sa radom 1960. godine. Zadatak ove banke je da obezbedi kredite najnerazvijenijim zemljama sveta....

Medjunarodna banka za obnovu i razvoj

Osnovana je 1945. ali je otpočela sa radom 1946. godine (IBRO). Konstituisana je kao akcionarsko društvo. Početni kapital je iznosio...

Medjunarodne finansijske organizacije

Period izmedju I i II svetskog rata odnosi imedju zamalja su se poremetili, obim spoljnotrgovinske razmene se smanjio, valutna nestabilnost...

Medjunarodni monetarni fond (MMF)

1944. u Američkom gradu Bretton wuds sastaju se predstavnici zemalja radi stvaranja novog medjunarodnog monetarnog sistema. Doneta je odluka da...

Medjunarodno tržište kapitala

Medjunarodno tržište kapitala   Predstavlja mehanizam putem koga se suficit u kapitalu jednih zemalja peliva u kapital za pokrivanje deficita...

Direktne strane investicije

Ulagač ulaže kapital, angažuje se u proizvodnji i prodaji, u oblasti razvoja, tehnologije, finansija, kadrova i drugih. Poslovnim subjektima u...

Portfolio plasmani

Investiranje u HoV. Najznačajniji oblici su: obveznice i akcije. Postoje i : hipotekarne založnice, menice, komercijalni zapisi i sl. HoV...

Krediti

Imovinsko-pravni odnos izmedju zajmodavca i  zajmoprimca, najčešće postoji ugovor. Vraća se uz kamatu. Koriste se za finansiranje OBS, zatim za...

Medjunarodno kretanje kapitala

Transfer realnih i finansijskih sredstava izmedju različitih zemalja u cilju ostvarivanja odredjenih ekonomskih i političkih interesa učesnika utom transferu. Glavni...

Determinante deviznog kursa

Na devizni kurs utiče: stanje u platnom bilansu neravnoteža u platnom bilansu politička situacija u zemlji kretanje kamatne stope nizak...

Pojam i vrste deviznog kursa

Cena domaće valute na inostranom tržištu. Zakonito sredstvo plaćanja u jednoj zemlji – valuta. Strana sredstva plaćanja i sva potraživanja...