Medjunarodno udruženje za razvoj (IDA)

Medjunarodno udruženje za razvoj počelo je sa radom 1960. godine. Zadatak ove banke je da obezbedi kredite najnerazvijenijim zemljama sveta....

Medjunarodna banka za obnovu i razvoj

Osnovana je 1945. ali je otpočela sa radom 1946. godine (IBRO). Konstituisana je kao akcionarsko društvo. Početni kapital je iznosio...

Medjunarodne finansijske organizacije

Period izmedju I i II svetskog rata odnosi imedju zamalja su se poremetili, obim spoljnotrgovinske razmene se smanjio, valutna nestabilnost...

Medjunarodni monetarni fond (MMF)

1944. u Američkom gradu Bretton wuds sastaju se predstavnici zemalja radi stvaranja novog medjunarodnog monetarnog sistema. Doneta je odluka da...

Medjunarodno tržište kapitala

Medjunarodno tržište kapitala   Predstavlja mehanizam putem koga se suficit u kapitalu jednih zemalja peliva u kapital za pokrivanje deficita...

Direktne strane investicije

Ulagač ulaže kapital, angažuje se u proizvodnji i prodaji, u oblasti razvoja, tehnologije, finansija, kadrova i drugih. Poslovnim subjektima u...

Portfolio plasmani

Investiranje u HoV. Najznačajniji oblici su: obveznice i akcije. Postoje i : hipotekarne založnice, menice, komercijalni zapisi i sl. HoV...

Krediti

Imovinsko-pravni odnos izmedju zajmodavca i  zajmoprimca, najčešće postoji ugovor. Vraća se uz kamatu. Koriste se za finansiranje OBS, zatim za...

Medjunarodno kretanje kapitala

Transfer realnih i finansijskih sredstava izmedju različitih zemalja u cilju ostvarivanja odredjenih ekonomskih i političkih interesa učesnika utom transferu. Glavni...

Determinante deviznog kursa

Na devizni kurs utiče: stanje u platnom bilansu neravnoteža u platnom bilansu politička situacija u zemlji kretanje kamatne stope nizak...

Pojam i vrste deviznog kursa

Cena domaće valute na inostranom tržištu. Zakonito sredstvo plaćanja u jednoj zemlji – valuta. Strana sredstva plaćanja i sva potraživanja...

Finansiranje ili prilagodjavanje platnog bilansa

Finansiranje (uravnozeženje) platnog bilansa postiže se korišćenjem kapitalnih ili deviznih rezervi. Prilagodjavanje znači otklanjanje svih poremećaja koji postoje u privredi...