Cement

Cement je važan gradjevinski materijal koji se odlikuje lakom obradom, postojanošću, jednostavnom primenom. Ima osobinu da se vezuje sa vodom, za njega kažemo da je hidraulično vezivo.

Razlikujemo nekoliko vrsta cementa:

  • boksitni
  • pucolan
  • portland cement

Boksitni, topljeni, aluminatni, nastaje pečenjem boksita i krečnjaka, predstavlja brzovezujuće hidraulično vezivo, skuplji od portland cementa.

Pucolan, predstavlja peskoviti, vulkanski pepeo, dobio naziv po mestu Pucoli, Vezuv, u Italiji, ima osobinu da se ne stvrdnjava sa vodom, več kao dodatak malteru i betonu, povećava otpornost betona prema vlazi, i hemikalijama i rascvetavanja betona.

Portland cement, dobio je naziv zbog sličnosti sa stenom rudnika na ostrvu portland, u Engleskoj. Dobija se u nekoliko faza:

  • Prva faza, priprema sirovina, podrazumeva drobljenje, mlevenje i homogenizaciju laporca, smeša krečnjaka i gline, 3:1.
  • Druga faza, pečenje, na temperaturi od 1400 – 1500 stepeni, vrši se u cilindričnim pećima, nastaju tvrdi komadi nepravilnog oblika koji se nazivaju klinkeri (2-3cm).
  • Treća faza, mlevenje klinkera u mlinovima, kada se završi mlevenje, nastaje prah kome se dodaje 1-3% gipsa (CaSO4 * 2H2O).
  • Četvrta faza, pakovanje cementa u višeslojne vreće od natron papira.

Osobine cementa: prah sivo zelenkaste boje, veoma je higroskopan, sklon upijanju vlage, u sebi sadrži okside, kao što su: Na2O, K2O, MgO, CaO, Al2O3, SiO2.

Primena: koristi se za dobijanje betona, veštačkog kamena, zaštitu gvoždja od korozije.

Podeli