Desanka Maksimović biografija

Desanka Maksimović (1898-1993), rođena je 1898. u selu Rabrovica, kod Valjeva. Umrla je u Beogradu 11.02.1993. Sahranjena u Brankovini, Valjevo.
Gimnaziju je završila u Valjevu, filozofski fakultet u Beogradu.

Bila je u braku sa Sergejom, nije imala dece.
Bila je profesorka u I i III gimnaziji u Beogradu i u Dubrovniku.

Od 1985. postala je redovan član Srpske akademije nauka.

Dela: “Vrt detinjstva”, “Gozba na livadi”, “Nove pesme”, “Pesnik i zavičaj”, “Zarobljenik  snova”, “Trazim pomilovanje”.

Razvijala se mimo svih uticaja.

Prvu pesma objavila 1920. godine i ubrzo potom i prvu zbirku pesama.

Stvarala je i između ratova, tokom i nakon II svetskog rata.

Bila je plodan pesnik, a pisala je i poeme, pripovetke, romane, a dala je veliki doprinos i stvaralaštvu za decu (bajke).

Kritika: Dragan Jerinić: „Nemilosrdno srce pesnikinje”.

Školovala se u Brankovini, diplomirala je na filozofskom fakultetu u Beogradu.

Period njenog književnog stvaranja obuhvata 2 perioda: međuratnu i posleratnu savremenu književnost

Njeno osnovno pesničko načelo je jasna i razumljiva poezija, otvorena prema čoveku i životu.

Ona sebe nije videla u avangardnoj poeziji, već u klasičnom pevanju.

Njene pesme pevaju o detinjstvu, zavičaju, prirodi, rodoljublju, životu, prolaznosti i smrti.

Bila je okrenuta narodu, pogotovo najširim slojevima („Volim da putujem trećom klasom”)

Tražim pomilovanje

Objavljeno 60ih godina 20. veka.

Polazni Desankin motiv nalazi se u Dušanovom zakoniku, koji je poznat po strogim odredbama i nejednakosti siromašnih u odnosu na vlastelu; Desanka se moli za oprost

Zbirka predstavlja vid lirske diskusije sa Dušanovim zakonikom.

Ovde se Desanka vezuje za prošlost svog naroda (14. vek), ali ona govori o svim ljudima, izražava epičke stavove o ljudima.

Naslovi pojedinih pesama nadovezuju se na naslov zbirke.

Na početku i na kraju zbirke su Proglas i O praštanju i tu se javlja sam car Dušan.

Za sebra

Velmože su povlašeni, a sebri ne uživaju nikakve privilegije (taj izraz je koristio i Tin Ujević u Hrvatskoj, u zbirci: „Lelek sebra”).

Sebar je obespravljen seljak, vezan za zemlju.

„…niče i raste kao trava…” – ukazuje na njegovu minornost, ali i to da niče u najtežim okolnostima ukazuje na njegovu neuništivost i snagu.

Usukano stabaoce – teško imovno stanje.

30 kućica krompira – minimalno, jedva može da se preživi, pogotovo kad je u pitanju velika porodica.

Dim – vatra, toplina porodičnog života

Sebar sve voli, voli život – ova strofa je svetla (sunce) za razliku od prethodne.

Uočavaju se i fizička i duhovna vitalnost – opstaje zato što voli život.

Sinovi – ratnici, snaga potrebna državi.

Za nerotkinje

Ni Desanka nije imala dece.

Nerotkinja je u društvu osuđivana, pogotovo u prošlosti.

Moli se za svakoga koji izlazi iz reda – pravo da se bude drugačiji.

Podeli