Determinante deviznog kursa

Na devizni kurs utiče:

 1. stanje u platnom bilansu
 2. neravnoteža u platnom bilansu
 3. politička situacija u zemlji
 4. kretanje kamatne stope
 5. nizak tehničko-tehnološki nivo razvoja
 6. loše korišćenje prirodnih resursa
 7. inflacija

devizni kurs može da se menja:

 1. pod uticajem države: deflacija – zakonsko smanjenje vrednosti nacionalne valute, devizni kurs raste i revalvacija devizni kurs opada.
 2. Na tržištu pod uticajem ponude i tražnje dolazi do depresijacije – smanjenje kupovne moći novca, devizni kurs raste, apresijacija – rast kupovne moći, devizni kurs opada.

Postoje teorije koje objašnjavaju kako se devizni kurs menja:

 1. Teorija kupovne moći novca : dao je švedski ekonomista Gustav Kasel. Do deviznog kursa se može doći ako se posmatra istovetna roba. Ima puno nedostataka zato što zemlje različito razvijaju pojedine sektore. Ne može samostalno da se primenjuje.
 2. Teorija kamatnih stopa : Ponuda i tražnja za slobodnim sredstvima dovodi do ujednačenja kamatnih stopa što utiče na uravnoteženje deviznog kursa. Teorija kamatnih stopa je dopuna teorije pariteta kupovne moći novca.

Podeli